2019 m. kovo 6 d., trečiadienis

Svečiai

Per Kaziuką pas mus svečiavosi "kvartetas" iš Lenkijos Tčevo miesto: Ryszardas su žmona ir jų pažįstamos draugės. Šeštadienį aplankėme Kaziuko mugę, Rasos kapines ir Pilsudskio motinos ir maršalo širdies kapą, Užupį, Aušros vartus, Valdovų rūmus, Katedrą. Deja, Katedroje nepavyko aplankyti šventojo Kazimiero relikvijų, nes matyt dėl didelio lankytojų antplūdžio priėjimas prie koplyčios buvo uždarytas. Po Vilniaus grožybių nuvykome į Trakus, kur apžiūrėjome Trakų pilį. Po to pasukome link namučių. Ryszardas su pačia jau buvo prieš aštuonis metus mus aplankęs taip pat per Kaziuką, šį kartą matyt norėjo aprodyti Vilnių prietelkom. Sekmadienį anksti ryte visa kompanija atsibučiavusi su manimi ir mama pasuko link namų Lenkijoje.