2019 m. spalio 20 d., sekmadienis

Vis apie tą patį :)

Kas tas tas pats? Deja ne mintijimai, o... aktorystė!
Vat radau nuotrauką, kuria norėčiau pasidalinti.

Kaip beje ir dar viena nuotrauka iš šių metų filmavimų
Tai suomių komedija Potatoe.

Pamintijimai

Vieną dieną kilo mintis parašyti straipsnį grindžiantį tikėjimą mokslo pagrįstais teiginiais. Nors daugelis ateistų paprieštarautų, kad mokslas apie Dievą niekur nekalba, iš tiesų mokslininkai labai nenoriai vadina reiškinius "savais vardais", bet stengiasi apvilkti Dievo apraiškas į gamtos dėsnių arba psichologinių reiškinių skraistę.
Na kad pavyzdžiui jau kadaise mokslininkai ištyrė žmogaus smegenų sritį, atsakingą už bendravimą su Dievu. Iš to išteka, kad KIEKVIENAS žmogus turi tą sritį, nebent jis yra patologiškai sergantis ir tos srities neturi. Vadinasi, KIEKVIENAS žmogus yra pašauktas bendrauti su Dievu, nebent jis atmeta tą bendravimą ir bando gyventi savo nuožiūra. Taigi, Dievas yra kiekvieno žmogaus smegenyse o visas dvasinis gyvenimas ir yra DVASIA, nematomas, smegenų sukurtas pasaulis, kuris ir valdo žmogaus gyvenimą. Išeina, kad žmogus pats susikūrė sau Dievą ir gyvena kaip jo smegenys jam rodo? Yra toks terminas kaip visuotinis protas. Aš jį ir suprantu kaip Dievo apraišką. Visuotinis protas, arba Visatos protas ir nustato visas taisykles, pagal kurias žmogus turi gyventi. Ir jeigu Visuotinis protas sako, kad elgiesi netinkamai ir mirsi, vadinasi taip ir yra, nes tai yra viso pasaulio išmintis ir taisyklė. Tam kartui tiek, vėliau įdėsiu nuorodą į mokslinius straipsnius, kuriais remiuosi ir toliau plėsiu šį savo mintijimą.