2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

Laimutei

Laimute, angėle mūsų
Be tavęs čia būtų nyku
Su šypsena lydi kiekvieną
Su meile globoji visus
Iš kur tas gerumas beribis?
Iš kur palaiminga būtis?
Tu Dievo siūsta šičia būti
Tau Viešpaties skirta lemtis
Nuo mūsų kenti tu patyčias
Ir kartais turbūt net verki,
Bet būki stipri, nes vainikas
Tau rožių gražių bus viltis.
Kad tavo širdies nuolankumas
Graudina beširdžių širdis
Lai Dievo palaima telydi
Visus tavo Laima žingsnius
Ir šypsenų kraitis beribis
Lai nieks neišsemtų turtus.

Komentarų nėra: