2020 m. vasario 17 d., pirmadienis

Padėka


Viešpaties žodis gaivina man širdį
Jojo klausytis- didi išmintis
Kas, jei ne Viešpats tą išmintį duoda
Kas, jei ne Jis skaito mūsų mintis?
Apie Tave aš skelbsiu per amžius
Tavo galybė- per amžius tvirta
Ir Halelujah skambės Tau lyg aidas
Tosios didybės, kur žmonių sukurta.

Komentarų nėra: